תעשיית העיצוב

עיצוב וזכויות יוצרים

כשאנחנו מדברים על עיצוב אנחנו מדברים על קשת רחבה של יצירות, החל מעיצוב לוגו, עיצוב אתר, עיצוב כסא, עיצוב במה, עיצוב תיק או מכנס.

מה הזכויות שלכם אם עיצבתם אחד מאלו?

אז כמו שהבנתם, אם קראתם את הפרק הכללי על זכויות היוצרים, ליוצר ישנה קשת רחבה של זכויות ביצירה שלו, שהן זכויותיו הבלעדיות, אלא אם כן הוא מעביר אותן.

העניין הוא שכדאי לכם לשים לב לפני הכול, באיזה סטטוס אתם נמצאים:

  • עצמאי
  • שכיר
  • או האם העבודה הוזמנה
  • או אולי אתם סטודנטים

בכל אחר מהמקרים הזכויות הכלכליות שלכם שונות:

מעצב עצמאי –

הזכויות הן בבעלותכם, אך שימו לב תמיד לכל ניואנס בכל העברה שנעשית משום שהעברת זכויות יכולה להיעשות בהסכם, והסכם לצורך העניין הוא כל דבר כתוב, והיא גם יכולה להיעשות במשמע. כלומר, אם שילמו לכם על פרויקט שעיצבתם – עולה השאלה מי מקבל את זכויות השימוש? לכמה זמן? לאילו שימושים?

jase-ess

קרדיט: jase-ess Unsplash

מעצב עצמאי – ההמלצה המשפטית הראשונה אליך היא לכתוב במפורש בהצעת המחיר שלך אילו זכויות אתה מעביר בתמורה לתשלום שאתה מקבל, ולהדגיש שכל יתר הזכויות נשארות בידיך.

 

דוגמה לסעיף כזה:

"בחתימתו על הסכם זה המזמין מצהיר כי ידוע לו שכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפרויקט (כהגדרתו לעיל) ובכל חלק ממנו, וכמו כן הרעיון, הקונספט, וכו' שייכות באופן בלעדי למעצב. לכן כל שימוש שחורג מעבר לרישיון האמור בסעיף __ להסכם לעיל, ייעשו בהסכמת המעצב מראש ובכתב. המעצב זכאי לעשות בפרויקט או בכל חלק ממנו כל שימוש מכל סוג ובכל אמצעי מדיה ללא הגבלת זמן או מקום".

שכיר –

החוק קובע שהזכויות של יוצר שהוא שכיר שייכות למעסיק שלו.

התנאי הוא שמדובר ביצירה שנעשתה לצורך העבודה ובמהלכה.

החדשות הטובות הן שניתן להסכים אחרת. כלומר, אם אתם חותמים על הסכם העסקה זכרו שאתם יכולים ואף כדאי להעלות את עניין זכויות היוצרים ביצירה, במיוחד אם תרצו להשתמש בהן לצורך תיק עבודות עתידי, Show reel או שימושים באתר שלכם וכו'.

 

דוגמה לסעיף כזה:

"בחתימתו על הסכם זה המעסיק מצהיר כי ידוע לו שכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרויקט/עיצוב/מוצר שייצור העובדה לצורך העבודה ובמהלכה שייכות לעובד, אשר יהיה זכאי לעשות בהם כל שימוש, שלא יפגע במהלך הרגיל של המעסיק, ולא יסתור זכויות שניתנו ללקוחות המעסיק במהלך העסקת העובד. על אף האמור לעיל, מוסכם כי העובד יהיה זכאי להציג את יצירותיו בתיק עבודות, באתר המקצועי שלו וכדומה".

עבודה מוזמנת –

כאשר הזמינו מכם עבודה, הכלל הוא שזכויות היוצרים הם שלכם, היוצרים – המעצבים. אבל כאן זכרו את הכלל, שתמיד כדאי לפרט בכתב מהן הזכויות שאתם מעבירים למזמין היצירה (כפי שנאמר למעלה בהקשר של המעצב העצמאי).

שימו לב שאם המזמינה היא המדינה, הכלל עליה לא חל, וזכויות היוצרים ביצירה שייכות למדינה.

זכויותיו של סטודנט לעיצוב ביצירה שלו –

שימו לב להסכם או לתקנון של בית הספר שבו אתם לומדים.

בדרך כלל בתי הספר מנכסים לעצמם בהסכם או בתקנון את היצירות שנוצרו במסגרת פרוייקט הגמר שלכם או בכלל במהלך הלימודים. מניסיוני, בתי הספר אינם מערימים קשיים אם התלמיד מבקש לקבל את בעלותו בזכויות היוצרים בחזרה, אך זה כרוך בהסכמתו של מוסד הלימודים, ובכתב.

*יצויין כי אין בסעיפים הנ"ל משום המלצה משפטית כלשהי, שכן כל מקרה הוא לגופו, ונבחן על פי נסיבותיו.