קניין רוחני

זכויות מבצעים

מהו ביצוע?

זכויות המבצע מוגנות על פי חוק זכויות מבצעים משנת 1984. החוק מגן על מי שמבצע במשחק, בשירה, במחול או בכל דרך אחרת יצירה אמנותית כלשהי, יצירה ספרותית, דרמטית או מוסיקלית.

הזכויות הכלכליות של המבצע:

המבצע הוא היחיד שיכול לעשות או לתת היתר לאחרים לעשות את השימושים הבאים:

 1. טביעה.
 2. שעתוק.
 3. שידור.
 4. מכירה, השאלה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה לצרכי מסחר.

הזכות לתמלוגים:

החוק מקנה למבצעים את הזכות לגבות תמלוגים ראויים על כל השמעה או הצגה של ביצועו.

כיום קיימים שני ארגונים שגובים תמלוגים למצבעים:

 1.    ארגון "אשכולות" – שגובה תמלוגים עבור ביצועים אמנותיים כמו משחק, מחול ואחרים.
 2.    ארגון "עילם" – שגובה תמלוגים עבור ביצוע מוסיקלי, כלומר עבור הנגנים.

הזכויות המוסריות של המבצע:

גם כאן, כמו בחוק זכות יוצרים, הזכות המוסרית מכילה שתי זכויות נפרדות:

 1. הזכות לקרדיט.
 2. הזכות שלא ייעשה סילוף, פגם או שינוי שעלול לפגוע בכבודו או בשמו של המבצע.
 • האיגודים המקצועיים הרלוונטיים למבצעים הם אמ"י,  שח"ם, אק"ט , עיל"ם וכדומה. איגודים אלה מגנים על זכויותיך, ומהווים מקור מהימן ואובייקטיבי להתייעצות.

כדי לבחון את המקרה האישי שלך חשוב להבין את הסיפור במלואו, אני מזמינה אותך להתקשר אליי.

tracy-thomas-56810-unsplash

תמונה: Tracy Thomas unsplash 

זכויות יוצרים

הזכויות הכלכליות של היוצר:

(1) העתקה

(2) פרסום

(3) ביצוע פומבי  – זהו ביצוע בפני קהל. בית המשפט קבע שהשמעת שיר בבית מלון מהווה גם היא ביצוע בפומבי.

(4) שידור

(5) העמדת היצירה לרשות הציבור – זוהי זכות שנולדה עקב ההתפתחות הטכנולוגית. כאן אין צורך בקהל, אלא ניתן להסתפק בעובדה שהיצירה מועמדת לצפיה באמצעים שונים אלחוטיים.

(6) עשיית יצירה נגזרת – הזכות כוללת עיבוד היצירה, תרגום, Remake, ספינאוף, עונות נוספות וכדומה.

(7) והשכרה.

מטרת החוק היא להגן על זכות היוצר ביצירתו, באופן האוסר על אחר, לעשות שימוש ביצירה, ללא אישור.

איסור השימוש על ידי אחרים, חל על חלק מהותי ביצירה, או על כולה, ויש לדעת מהו חלק "מהותי" כי לעתים מספיק גם חלק קטן מאוד, כלומר אין זה עניין של מידה.

הזכויות המוסריות של היוצר:

גם הן זכויות ששייכות לבעלים של היצירה בלבד, אבל הן מסוג אחר:

 1. הזכות לקרדיט –

הזכות ששמו של היוצר יופיע ליד היצירה באופן ראוי.

אי אפשר להעביר את הזכות, והיא לעולם תישאר זכותו של היוצר.

אפשר לוותר על הזכות לקרדיט, והוויתור יכול גם להיות משתמע מההסכם או ההסכמות.

מומלץ ליוצרים להקפיד לסכם מראש ובכתב באיזה אופן הקרדיט יופיע והיכן.

 1. הזכות לשלמות היצירה –

היוצר הוא האבא והאמא של היצירה, ולכן אין לפגוע בה, לסלף אותה או להציג אותה באופן שיפגע ביוצר.

הגנות:

החוק מעניק הגנות שונות לשימושים ביצירה, ותמיד כדאי לבחון לפני השימוש אם השימוש שנעשה מקבל את אחת מההגנות שבחוק.

פיצויים:

החוק קובע פיצויים שנעים בין 0 ל- 100,000 ₪ על כל שימוש ביצירה בלי רשותו של היוצר וללא הגנת החוק.

בית המשפט שוקל מספר שיקולים, שחלקם קבועים בחוק, כאשר הוא בא לקבוע את גובה הפיצוי, והיוצר לא צריך להוכיח שנגרם לו נזק.

סימני מסחר ומדגמים

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

פטנטים

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.