סימני מסחר ומדגמים

ישנן יצירות שזכויותיהן נשמרו רק בעת שנרשמו ברשות של המדינה. כמו למשל, זכותך לבעלות בדירה צריכה להיות רשומה בטאבו או במשרד ממשלתי אחר על מנת שהיא תהיה מוכרת.

כך גם בסימני מסחר, מדגמים או פטנטים.

סימן מסחר מהו?

סימן מסחר הוא לוגו, שם העסק שלך, סלוגן שחיברת.

משרדנו עוסק ברישום סימני מסחר אצל רשם הפטנטים במחלקת רישום סימני המסחר בארץ ובחו"ל, מקיים בדיקה מקדמית של קיומו של סימן מסחר רשום זהה או דומה, ואף בונה אסטרטגיה לרישום נכון ויעיל ברחבי העולם.

כמו כן משרדנו מייצג בהתנגדויות שמוגשות לרשם סימני המסחר או בהגשת התנגדויות כאלה על בסיס טענות של תחרות בלתי הוגנת, הטעייה וכדומה, ובתביעות הקשורות בהפרת הזכות.

החלטתם לפתוח חנות בגדים ולקרוא לה בשם "שמש". האם שווארמה שמש יכולה לתבוע אתכם?

בעיקרון שימוש בשם או בלוגו קיימים ייחשב להפרה אם הסימן (השם או הלוגו) שבו השתמשתם רשום אצל רשם סימני המסחר.

חשוב לבדוק את פרטי הזכות הרשומה אצל הרשם על מנת ללמוד את היקף ההגנה. כך למשל תוכלו לדעת האם ההגנה של הסימן מוגבלת לצבע אחד או לכולם, וגם על אילו תחומים משתרעת ההגנה הרשומה. אם למשל בעל מסעדה רשם סימן הוא מוגן בתחום המסעדות אך אין זה מחייב שהוא מוגן גם בתחום האופנה.

ישנם מקרים בהם גם אם הסימן אינו רשום אבל צבר מוניטין, הוא יזכה להגנה, כסימן "מוכר היטב", אך במקרה כזה משימתו של התובע תהיה קשה יותר.

חשוב לדעת שהעקרונות המנחים את החוק ופסיקת בתי המשפט הם מניעת תחרות לא הוגנת והטעייה של הציבור, ולכן בתי המשפט נוטים לאשר שימוש בשמות גנריים (כמו "כסא" או "משפחה") או בשמות תיאוריים (כמו למשל CARGO שמתאר מכנס דגמ"ח) שהם נחלת הכלל. מאידך הגבילו בתי המשפט שימושים בסימנים שלא היו זהים לחלוטין רק משום שהיה בהם דמיון מספיק, שעלול להטעות את הציבור.

ובכל מקרה מומלץ תמיד לרשום סימן אצל רשם סימני המסחר על מנת שתהיו מוגנים ביום שבו תצליחו, משום שמדובר בנכס שעשוי להיות בעל ערך כספי גבוה.

מדגם מהו?

אמן, יוצר, או כל מי שהמציא דגם ייחודי למוצר שמיועד לייצור תעשייתי כמו שמלה, כסא, קומקום, כוס, ויש בעיצוב ייחודיות, יכול לרשום את המדגם ברשות הפטנטים, אצל רשם המדגמים.

משרדנו עוסק ברישום מדגם אצל רשם הפטנטים במחלקת המדגמים בארץ ובחו"ל, בדיקה מקדמית של קיומו של מדגם רשום זהה או דומה, ואף בניית אסטרטגיה לרישום יעיל ברחבי העולם.

כמו כן משרדנו מייצג בהתנגדויות שמוגשות לרשם המדגמים או בהגשת התנגדויות כאלה על בסיס טענות של תחרות בלתי הוגנת, הטעייה וכדומה, ובתביעות הקשורות בהפרת הזכות.