אמנות פלסטית

זכויות יוצרים ואמנות פלסטית:

משרדנו עוסק בייצוג אמנים מול סוכנים, גלריות, מוזיאונים, מפיצים בחו"ל.

  •         קיבלת הסכם מול גלריה, מהם הנושאים שעליך לשים לב אליהם?
  •         מהם המוקשים האפשריים בחוזה מול מוזיאון?
  •         מהו מעמדו של אוצר?
  •         מהן זכויותיך בעבודת אמנות משותפת?
  •         מהו מעמדו המשפטי של רזדנסי? או עבודת אמנות שנוצרה ברזדנסי?